-Přehled a nabídka rekvalifikačních kurzů

„Masér/ka pro sportovní a rekondiční masáže"

Rozsah: 150 hodin

Cílová skupina: (minimálně 14 osob) určen pro studenty středních zdravotnických škol
a všem zájemcům, kteří chtějí získat odborné, dovednostní předpoklady pro provádění
sportovních a rekondičních masáží jako profese

Obsah - učební plán:
- úvod
- základy anatomie
- základy fyziologie
- teorie první pomoci
- základy hygieny
- základní informace o kožních chorobách
- teorie masáže a dalších regeneračních procedur
- praxe klasické masáže a ostatních druhů regenerační masáže
Závěrečná zkouška

Garant: Kateřina Wagmannová

Cena pro rok 2009:
- pro studenty středních zdravotnických škol Kč 4000,-
- - pro veřejnost Kč 6200,-

Termín: celoročně (na základě poptávky)

„Manikúra a nehtová modeláž"

Rozsah: 140 hodin

Cílová skupina: určen všem zájemcům, kteří chtějí získat odborné, dovednostní předpoklady pro provádění manikúry a nehtové modeláže jako profese

Obsah - učební plán:
1. část - manikúra
- úvod, základy anatomie a fyziologie
- teorie první pomoci
- základy psychologie obsluhy
- obecné základy hygieny oboru
- teoreticko - praktická část
- metodický postup při výkonu manikúry
- aplikace moderních technologických postupů
- praxe
2. část - nehtová modeláž
- úvod do učiva modeláže
- teorie modeláže nehtů
- technologie modeláže nehtů
- péče o pomůcky a chemické přípravky
- praxe nehtové modeláže
Závěrečná zkouška

Garant: Martina Pivoňková

Cena pro rok 2009:
Kč 8200,-

Termín: celoročně (na základě poptávky)


„Provoz solárií"

Rozsah: 100 hodin

Cílová skupina: určen všem zájemcům, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu činností v režimu živnosti vázané Provoz solárií, a to jak v zaměstnaneckém poměru (pro
výkon povolání), tak i pro výkon živnosti samotným absolventem

Obsah - učební plán:
1. část
- vztah slunečního záření a lidského organismu
- vybrané kapitoly ze somatologie
- teorie první pomoci
- vybrané kapitoly z vnitřních nemocí z ozáření
- úvod do základů elektrotechniky
- základy aplikované psychologie prodeje
- právní minimum pro podnikatele

2. část
- druhy záření
- vliv UV záření na lidský organismus
- složení a stavba kůže, vznik opálení
- solárium - popis a charakteristika, včetně příslušenství
- pravidla pro zdravé poalování, první pomoc při poškození kůže
- účinné látky solární kosmetiky, prevence nežádoucích účinků záření
- požadavky na bezpečnost provozu solária, předpisy týkající se provozu solária
Závěrečná zkouška

Garant: Kateřina Wagmannová

Cena pro rok 2009:
Kč 7200,-

Termín: celoročně (na základě poptávky)

 

„Obsluhovatel sauny - regenerační pracovník"

Rozsah: 100 hodin

Cílová skupina: určen všem zájemcům, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu
činností v režimu živnosti vázané Obsluhovatel sauny - regenerační pracovník, a to jak
v zaměstnaneckém poměru (pro výkon povolání), tak i pro výkon živnosti samotným absolventem.

Obsah - učební plán:
- úvod, základy anatomie a fyziologie
- teorie první pomoci
- základy bioklimatologie
- základní požadavky pro saunu
- stavba sauny
- vytápění sauny
- mikroklima prohřívárny
- reakce organismu na prohřívání
- udržování tělesné teploty člověka
- organizace provozu sauny regenerační procedury v sauně
- indikace a kontraindikace saunování u zdravých osob
- indik. a kontraind. saunování u zdrav. oslabených osob
- hygiena sauny a saunování
Závěrečná zkouška

Garant: Kateřina Wagmannová

Cena pro rok 2009:
Kč 6500,-

Termín: celoročně (na základě poptávky)


      Rekvalifikační kurzy (RK) jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží absolvent „Osvědčení" s celostátní platností, vydané na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Připravujeme:
Pro značný zájem ze strany veřejnosti připravujeme pro druhé pololetí roku 2009 opětovné zařazení těchto rekval. kurzů:
- „Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení"
- „Provozovatel bazénů a koupališť"
- „Instruktor fitcentra"

 


Kontakty:

PhDr. Jiří Bečka
Českomoravský institut vzdělávání Pardubice
Palackého 2417,
530 02 Pardubice

PhDr. Jiří Bečka
tel.: 466511608, 774162516
email: J.BeckaCMIV@seznam.cz

Martina Pivoňková
tel.: 774542229

Kateřina Wagmannová
tel.: 777659696

 

 

 

 

 

Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one